کد پیشواز سردار دلها

محمدرضا کرد،حسین خلجی،علی کارونی،ایلنازآریامنش،الیاس ایمانی،مجتبی علی قاسمی،گروه رهپویان حرم،میراحمدی

کد های پیشواز بصورت پخش آنلاین و با قابلیت دانلود

این کدها برای همراه اول می باشد و متن هر قطعه مربوط به کد پیشواز اعلام شده برای آن قطعه است. قبل از فعال کردن کد پیشواز حتما آن را گوش دهید.....

عنوان

متن داخل کد پیشواز

کد پیشواز

پخش انلاین کد پیشواز

نحوه فعال سازی کد پیشواز

سردار دلها قطعه اول
علی کارونی

14945

فعال سازی با ارسال کد 14945 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها قطعه دوم
علی کارونی

14946

فعال سازی با ارسال کد 14946 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها قطعه سوم
علی کارونی

14947

فعال سازی با ارسال کد 14947 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها1
محمدرضا کرد

15546

فعال سازی با ارسال کد 15546 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها2
محمدرضا کرد

15547

فعال سازی با ارسال کد 15547 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها3
محمدرضا کرد

15548

فعال سازی با ارسال کد 15548 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
مجتبی علی قاسمی

17755

فعال سازی با ارسال کد 17755 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
گروه رهپویان حرم

16958

فعال سازی با ارسال کد 16958 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
میثم میراحمدی

92410

فعال سازی با ارسال کد 92410 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها 1
حسین خلجی

14752

فعال سازی با ارسال کد 14752 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها 2
حسین خلجی

14753

فعال سازی با ارسال کد 14753 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
گروه نسیم قدر

15092

فعال سازی با ارسال کد 15092 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
ایلناز آریامنش

15133

فعال سازی با ارسال کد 15133 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها
الیاس ایمانی

15146

فعال سازی با ارسال کد 15146 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

سردار دلها 1
محمدرضا کرد

15546

فعال سازی با ارسال کد 15546 به 8989 هزینه فعال سازی 300 تومان تغییر آوا تا 15روز رایگان

روش فعال سازی کد پیشواز همراه اول

یکی از سه روش زیر را انجام دهید

روش ارسال

چگونگی فعالسازی

چگونگی تغییر آهنگ

چگونگی غیرفعالسازی

پیامک (SMS)

ارسال کد آوا به شماره 8989 ارسال کد آوای جدید به شماره 8989 ارسال عدد 5 به شماره 8989

تلفن گویا (IVR)

تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید 2، سپس 2، سپس 1، سپس 2، سپس 2، سپس 1 و سپس وارد کردن کد آوای انتظار مورد نظر و کلید مربع

تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید 2، سپس 2، سپس 1، سپس 2، سپس 1 و سپس وارد کردن کد آوای انتظار جدید مورد نظر و کلید مربع

تماس با شماره 9990 از طریق گوشی تلفن همراه، فشردن کلید 2، سپس 2، سپس 2 و سپس 2

کدهای دستوری (USSD)

شماره گیری و ارسال
# کد آهنگ *10*221*
شماره گیری و ارسال
# کد آهنگ جدید *10*222*
شماره گیری و ارسال
*10*223#